Kurser

Nedenfor finder du oversigt over de tre uddannelsesforløb. Klik på det ønskede kursus for at læse uddybdende materiale samt for tilmelding.

I:

Partsrepræsentantens rolle og ansvar før, under og efter en mediation

Dato: 7. april 2016 kl. 14.00-17.30

Kurset giver værktøjer og indsigt i processen samt den praktiske forberedelse og håndtering af mediationsforløbet. Udgangspunktet for kurset er de særlige forhold og grundvilkår, der gør sig gældende i bygge- og anlægsbranchens konflikter.

Læs mere om kurset
Tilmeld dig kurset her

II:

Introduktion til mediation og mæglingsteknik

Dato: 18. april 2016 kl. 09.00-16.00

Sigtet med kurset er at give et solidt kendskab til de metoder og grundlæggende principper, der gælder for mediation og mægling. Deltagerne bliver klædt på til at agere som mægler i mæglingssager ved Voldgiftsnævnet, og kurset vil desuden skabe værdifulde værktøjer i et evt. virke som skønsmand eller i det daglige arbejde.

Læs mere om kurset
Tilmeld dig kurset her

III:

Mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter

Dato: 6.-7. oktober, 9.- 11. november, 30. november-2. december 2016

Der tages udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, som er alment anerkendt i Danmark. Metoden er blandt andet anvendt som grundlag for implementeringen af retsmægling ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsretten.

Læs mere om kurset
Tilmeld dig kurset her

Vælg mellem tre uddannelsesforløb målrettet bygge- og anlægsbranchen med støtte fra Realdania

Over de seneste par år er der gennemført mere end 4000 retsmæglinger og mediationer i Danmark, hvoraf en stigende andel vedrører konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen.

Inden for det entrepriseretlige område vil det få afgørende betydning, såfremt mægling og mediation måtte blive integreret i den nye udgave af AB 92. For at sikre kvalificerede mæglere og mediatorer med kendskab til branchen og for at øge rådgiveres indsigt i emnet udbyder Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet tre kurser støttet af Realdania.

I: Partsrepræsentantens rolle og ansvar før, under og efter en mediation
Målgruppe: Advokater, jurister og ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder med interesse for emnet

II: Introduktion til mediation og mæglingsteknik
Målgruppe: Faglige dommere og erfarne skønsmænd ved Voldgiftsnævnet og andre ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder med interesse for området

III: Mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter
Målgruppe: Advokater, jurister og ansatte i bygge- og anlægsbranchen Der arbejdes med den faciliterende mediationsmetode, som anvendes ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsretten. Uddannelsen er fordelt over tre moduler og udgør i alt syv undervisningsdage.

Download kursusprogram her