Kurser

Nedenfor finder du oversigt over de tre uddannelsesforløb. Klik på det ønskede kursus for at læse uddybdende materiale samt for tilmelding.

I:

Partsrepræsentantens rolle og ansvar før, under og efter en mediation

Dato: 7. april 2016 kl. 14.00-17.30

Kurset giver værktøjer og indsigt i processen samt den praktiske forberedelse og håndtering af mediationsforløbet. Udgangspunktet for kurset er de særlige forhold og grundvilkår, der gør sig gældende i bygge- og anlægsbranchens konflikter.

Læs mere om kurset
Tilmeld dig kurset her

II:

Introduktion til mediation og mæglingsteknik

Dato: 18. april 2016 kl. 09.00-16.00

Sigtet med kurset er at give et solidt kendskab til de metoder og grundlæggende principper, der gælder for mediation og mægling. Deltagerne bliver klædt på til at agere som mægler i mæglingssager ved Voldgiftsnævnet, og kurset vil desuden skabe værdifulde værktøjer i et evt. virke som skønsmand eller i det daglige arbejde.

Læs mere om kurset
Tilmeld dig kurset her

III:

Mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter

Dato: 6.-7. oktober, 9.- 11. november, 30. november-2. december 2016

Der tages udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, som er alment anerkendt i Danmark. Metoden er blandt andet anvendt som grundlag for implementeringen af retsmægling ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsretten.

Læs mere om kurset
Tilmeld dig kurset her

II: Introduktion til mediation og mæglingsteknik

Målgruppe: Faglige dommere og erfarne skønsmænd ved Voldgiftsnævnet og andre ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder med interesse for området
Pris: kr. 1.500 ex. moms
Dato: 18. april 2016
Tid: kl. 9.00 – 16.00
Sted: Voldgiftsnævnet, Vesterbrogade 2 B, 1620 København V
Forplejning: Morgenbrød, frokost og kage samt kaffe, the og vand

Koordinator: Anne Gro Jacobsen: kursus@voldgift.dk

Kursusbeskrivelse:
Sigtet med kurset er at give et solidt kendskab til de metoder og grundlæggende principper, der gælder for mediation og mægling. Derigennem bliver deltagerne klædt bedre på til at agere som mægler i mæglingssager ved Voldgiftsnævnet, og kurset vil desuden skabe værdifulde værktøjer i et evt. virke som skønsmand eller i det daglige arbejde. Der ønskes med kurset skabt en grundlæggende forståelse for forskellen mellem de to måder at håndtere konflikter på, som Voldgiftsnævnets regler lægger op til.

Derfor udbydes i første omgang et kursus for den persongruppe, der allerede er aktive mæglere, og for erfarne skønsmænd mv., der gerne vil udbygge deres viden på området uden at gennemgå
en egentlig mediatoruddannelse. Andre vil dog også kunne have interesse i at deltage i kurset, herunder advokater, jurister eller andre, der spiller en rolle i bygge- og anlægssager.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet for bygge og anlæg og med støtte fra Realdania.

 

Foreløbigt program:

19.00 – 9.10 Velkomst og introduktion ved Lene Ahlmann-Ohlsen og Louise Lerche-Gredal

09.10 – 10.00 Mægling og mediation ved Voldgiftsnævnet ved Lene Ahlmann-Ohlsen

10.00 – 10.30 Principper for mediation og mægling ved Louise Lerche- Gredal

10.30 – 10.45 Kaffepause

10.45 – 12.00 Principper for mediation og mægling (fortsat) ved Louise Lerche- Gredal

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 14.00 Særlige forhold i bygge- og anlægsbranchen i forhold til konfliktmægling ved jurist og mediator Tora Fridell og advokat og mediator Torben Steffensen

14.00 – 14.30 Eksempler fra praksis ved Ole Dreyer og Per Helwigh

14.30 – 14.45 Kaffepause

14. 45 – 15.50 Øvelse i konflikthåndtering

15.50 – 16.00 Afrunding og evaluering ved Lene Ahlmann-Ohlsen og Louise Lerche-Gredal

 


Tilmeld dig her